ICCE Intervenció en crisis en context educatiu

_

El Servei d’Intervenció en Crisis en Context Educatiu (ICCE), neix de la demanda contínua d’escoles e instituts que es troben en situacions crítiques al llarg del curs escolar, sense eines per gestionar aquest tipus d’incidents.

SIPS presenta una amplia experiència i especialització realitzant Intervencions en Crisis en Context Educatiu després d’incidents crítics a escola privada, i l’increment de manera important de les demandes que s’ha rebut per part de tota la comunitat educativa (escola pública, concertada, privada i EAP), ha portat a crear protocols específics per intervenir en aquest tipus de situacions.

L’estat de canvi i evolució constant de la nostra societat, les noves tecnologies, les demandes de rendiment i immediatesa en les respostes, dificulten la gestió i regulació dels afectes i sobretot en contexts d’alta intensitat emocional com solen ser els incidents crítics en la comunitat educativa. Això provoca que la demanda per part de directors, orientadors i professorat, que necessiten pautes per tal d’afrontar incidents crítics, com situacions de suïcidis de familiars, suïcidis de joves, morts de professors, malalties terminals, desaparicions, maltractaments i abusos, entre altres, sigui una realitat en l’actualitat.

Sips@emergències disposa de professionals i programes d’intervenció especialitzats en crisis en el context educatiu, oferint un assessorament i assistència presencial o telefònica 365diesx24hores als gestors de l’incident crític, que solen ser els equips directius i docents. A més de les intervencions urgents sips&emergencies fa accions formatives de caràcter preventiu, d’enfortiment de recursos i resiliència emocional; juntament amb intervencions post- incident.

Si voleu obtenir mes informació o accedir als serveis de sips&emergències, contacteu amb nosaltres, trucant al telèfon de sota o bé a través del correu electrònic de la web.

Copyright© 2014 - 2023 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

Facebook

Twitter

Google Plus