Catàstrofes

terremoto-japon-2011_

Existeixen moltes classificacions de les emergències, segons la seva magnitud en quant a pèrdues de vides humanes i pèrdues de bens materials. Les catàstrofes son incidents que afecten a un número considerable de persones, col·lectius i poblacions. Les administracions, a través dels sistemes de Protecció Civil , disposen de plans d’actuació per actuar de manera immediata per resoldre-la, i donar suport a afectats. Desprès de la resposta urgent primera, molts afectats necessitaran ajuda i suport psicològic en les setmanes i mesos posteriors a l’incident.

Sips@emergències, treballa en els equips de resposta primera a les emergències, ja que es responsable de l’atenció psicològica a les emergències , del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya ( SEM).

Copyright© 2014 - 2023 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

Facebook

Twitter

Google Plus