Accidents amb múltiples víctimes

accidente ambulancia barcelona_

Les emergències que impliquen múltiples víctimes requereixen una ràpida intervenció per parts dels equips de resposta a les emergències , a més son incidents que tenen una gran repercussió social i mediàtica. Aquestes emergències poden tenir origen molt divers: des d’un sinistre en llocs públics, fins a un accident  
aeronàutic, passant per un accident de trànsit amb afectació a un nombre elevat de persones o un accident ferroviari. Les causes també poden ser diverses: sismes, esllavissades, inundacions, incendis forestals, episodis de forts vents, allaus, accidents de tipus químic amb origen industrial...etc. 
 
Especial rellevància per a les persones afectades i grups familiars, es quan dintre de les víctimes es troben membres d'una mateixa família i quan es veuen implicats menors. L'afectació psicològica en els afectats i supervivents comporta sovint la necessitat d'ajuda professional per afrontar les consequencies immediates del succés i superar els processos de dol traumàtic.
 
 

Copyright© 2014 - 2023 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

Facebook

Twitter

Google Plus