Suïcidi consumat

  • La taxa de mortalitat per suïcidi a Catalunya l’any 2011 és de 6,52 defuncions per 100.000 habitants, per sota de la mitjana de la Unió Europea i de la resta de l’Estat espanyol.
  • L’any 2011 van produir-se 485 morts per suïcidi a Catalunya. Des de l’any 2007, les morts per suïcidi superen les causades per accidents de trànsit, de les quals s’han registrat 281 defuncions l’any 2011, segons el Registre de Mortalitat de Catalunya.
  • El major nombre de morts (75 defuncions) es produeix entre els homes de 35 a 44 anys, seguit del grup d’edat de 75 a 84 anys, amb un total de 53 morts. El patró a Catalunya coincideix amb el que descriu l’OMS i constitueix la primera causa de mort entre les persones de 25 a 44 anys en ambdós sexes. Esdevé també la tercera causa de mortalitat evitable en el nostre entorn.
  • El suïcidi consumat provoca forts sentiments de culpa entre els familiars i persones de l’entorn, sobretot pel fet de no haver-ho vist o no haver pogut fer res per impedir-ho o per ajudar a la persona en aquesta situació.
  • A més el suïcidi encara avui dia es un gran estigma a la nostre societat, fet que provoca una certa negació que fa que sovint s’intenti amagar o no es volgui parlar del que ha passat, degut a aquests sentiments de culpa i impotència que genera un fet d’aquest tipus. També es dificulta el procés de dol

 

  • Si voleu obtenir mes informació o accedir als serveis de sips&emergències, contacteu amb nosaltres, trucant al telèfon de sota o be a través de mail mitjançant contacte a la web.
  • telefono rojo
  • 93 652 83 32

Copyright© 2014 - 2023 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

Facebook

Twitter

Google Plus