Els Professionals

Serveis Integrals de Psicologia i en concret l’àrea sips_crisis&emergències disposa d'un ampli equip de col·laboradors, especialitzats en assistència en crisis, trauma i dol, atenció psicològica urgent a víctimes, familiars i supervivents, així com programes de prevenció de riscos psicosocials per a operadors i intervinents en una emergència, o en àmbits organitzacionals.

 

Aquests professionals posseeixen experiència i formació acreditada pel Col•legi Oficial de Psicologos de Catalunya (COPC), amb acreditació en Psicologia d'emergències i catàstrofes, per a intervencions en atenció primerenca i tractaments especialitzats post-incident.

Copyright© 2014 - 2023 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

Facebook

Twitter

Google Plus