Intervenció en crisis i emergències

Descripció de serveis adreçats a organitzacions, institucions i empreses

 

  • GESTIÓ DE CRISIS ( Assessorament a afectats i gestors de crisis) davant incidents amb impacte traumàtic, com poden ser accidents greus o micro-riscos (mort sobtada, intents autolítics o suïcidi consumat, accidents,..) en centres educatius, centres de lleure, organitzacions i empreses
  • INTERVENCIÓ ASSISTENCIAL PSICOLÒGICA URGENT I ACOMPANYAMENT , en les primeres hores/dies, de manera presencial i telefònica, adreçat a afectats, familiars i companys de feina davant impactes traumàtics de qualsevol índole , accidents laborals, domèstics i de transit, violència i agressions, maltracta, assetjament laboral, assetjament i agressions sexuals, diagnòstic de malalties terminals, desastres, terrorisme,..

 

INTERVENCIONS PREVENTIVES I FORMACIÓ adreçada  institucions, organitzacions i empreses , col·lectius d’emergències i protecció civil.

 

Si voleu obtenir mes informació o accedir als serveis de sips&emergències, contacteu amb nosaltres, trucant al telèfon de sota o be a través de mail mitjançant contacte a la web

telefono rojo 93 652 83 32

 

Copyright© 2014 - 2023 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

Facebook

Twitter

Google Plus