Vaginisme

DISPAREUNIA

La característica essencial d'aquest trastorn consisteix en dolor genital durant el coit. Tot i que normalment es produeix durant aquest, pot també aparèixer abans o després de la relació sexual. Aquest trastorn afecta tant a homes com a dones. En aquestes el dolor pot descriure com superficial durant la penetració o com profund davant els moviments coitals. La intensitat dels símptomes comprèn des d'una sensació de lleu malestar fins a un dolor agut. Provocant un malestar significatiu en la persona. No és degut exclusivament a vaginisme o falta de lubricació. Es fa necessària una exploració física per descartar qualsevol malaltia o alteració morfològica dels òrgans genitals


VAGINISME

La característica essencial del vaginisme és la contracció involuntària, de manera recurrent o persistent, dels músculs perineals del terç extern de la vagina, davant de la introducció del penis, els dits, els tampons o els espèculs en exploracions ginecològiques. En algunes dones només la idea de la penetració vaginal pot produir un espasme muscular. La contracció pot ser des li-gera (produint rigidesa i malestar) fins intensa (impedint la penetració).

Copyright© 2014 - 2023 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

Facebook

Twitter

Google Plus