Tipus de crisis

CRISI EVOLUTIVES O DEL DESENVOLUPAMENT: esperables, possibles o probables

CRISI circumstancial: abruptes, inesperades, accidentades

Les crisis del desenvolupament poden arribar a ser predictibles, serien els canvis esperats en la vida d'una persona a mesura que creix i es desenvolupa. La persona s'ha d'enfrontar a noves demandes i exigències pròpies de l'evolució. Dins d'aquestes crisis trobaríem

 • Crisi del naixement i infància
 • Crisi de la pubertat i adolescència
 • Crisi de la primera joventut
 • Crisi de l'edat mitjana de la vida (crisi dels 40)
 • Crisi de la tercera edat
 • Les crisis circumstancials són inesperades, accidentals i depenen sobretot de factors ambientals (externs). Solen estar relacionades majoritàriament amb situacions de pèrdua (traumes) o amenaça de pèrdua, donant-se una alteració significativa de l'equilibri personal, al costat de alteracions emocionals, físiques i de conducta.

  Els principals precipitants de crisi circumstancials:

 • Processos de ruptura matrimonial o separacions de parella
 • Pèrdues, simbòliques o reals (mort, estatus o posició, ..)
 • Malalties corporals
 • Atur o canvis de treball
 • Fracassos professionals o fracassos econòmics
 • Violacions o agressions sexuals
 • Ser objecte de qualsevol abús o violència (física o psicològica)
 • Accidents i catàstrofes
 • Les crisis circumstancials es caracteritzen per:

  La seva immediatesa, apareixen de cop (són sobtades), de manera inesperada i abrupta (no les podem anticipar o preveure) i requereixen d'una resposta urgent ja que amenacen el benestar físic o psíquic de la persona. Poden ser l'avantsala o convertir-se en una situació traumàtica.

  Copyright© 2014 - 2023 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

  Facebook

  Twitter

  Google Plus