Ansietat generalitzada

L'ANSIETAT GENERALITZADA es pot observar en una persona per una preocupació excessiva , com si estigués sempre a l'expectativa, amb preocupacions aprehensives durant períodes de temps superior als 6 mesos. La persona té dificultats per a controlar aquest estat de constant preocupació i s'acompanya de sensacions d'inquietut general, fatiga i dificultats per a concentrar-se, irritabilidad, , tensió muscular i trastorns de la son .

DIPTICO EXPLICATIVO Trastorno de ansiedad generalizada

 • Les preocupacions en la mayoria d'ocasions són clarament desproporcionades

 • Acostumen a preocupar-se per les circumstàncies normals de la vida diària, com són les possibles responsabilitats laborals, temes econòmics, la salut de la seva família, els petits fracassos dels seus fills i els problemes de caràcter menor (p. ex., les feines domèstiques, la reparació de l'automòbil o l'arribar tard a les reunions).

 • A pesar d'adonar-se que la seva preocupació és excessiva a aquestes persones els resulta difícil oblidar aquestes preocupacions per a poder dedicar l'atenció necessària a les tasques que estan realitzant. Encara que no sempre reconeixen que les seves preocupacions resulten excessives..

 • En general solen ser persones que necessiten tenir un control exagerat i rígid de tot quant els envolta, però realment poques vegades aconsegueixen gaudir o relaxar-se en les activitats quotidianes més simples.- La persona amb ansietat generalitzada viu en un estat de permanent preocupació.


 • "Podent sentir-se turmentades la major part del temps."

  Copyright© 2014 - 2023 SIPS  | Avís Legal |  Designed by Imagium Imagium

  Facebook

  Twitter

  Google Plus